Diweddariad Covid-19 >

Deunyddiau astudio

yn Llancaiach Fawr

 • Llyfrau am Llancaiach Fawr

  Mae’r llyfrau canlynol am Llancaiach Fawr fel arfer mewn stoc a gellir eu cyflenwi trwy archeb bost – post a phacio ychwanegol.

  Jane Prichard, Plentyn y Faenor / Jane Prichard, Plentyn y Plas
  Llyfr Saesneg neu Gymraeg wedi’i ysgrifennu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 am ferch fach o’r 17eg ganrif sy’n colli tegan. Pris £ 3.99

  Dyddiadur Cyfrinachol Tirion
  Llyfr Saesneg wedi’i ysgrifennu ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 am ferch sy’n dod i weithio yn y Maenordy yn y flwyddyn 1645 fel brws cop pry cop. Pris £ 4.99

  Thomas Trafferthus
  Mae Thomas Mansell, 10 oed, yn mynd i drafferthion yn ei gartref mawreddog yn Briton Ferry ac yn cael ei alltudio i aros gyda’i ewythr, y Cyrnol Edward Prichard ym Maenor Falan Llancaiach. Y llyfr hwn yw’r dilyniant i Tirion’s Secret Journal. Pris £ 4.99

  Poster lliw llawn o Faenor Llancaiach Fawr 1530
  Maint A2, ‘cut-away’ i ddangos cynllun a dodrefn nodweddiadol y tŷ pan gafodd ei adeiladu gyntaf. Pris £ 1.50

  Poster lliw llawn o Faenor Llancaiach Fawr 1628
  Maint A2, ‘torri i ffwrdd’ i ddangos cynllun a dodrefn nodweddiadol y tŷ ar ôl ychwanegu’r grisiau mawreddog ym 1628. Pris £ 1.50

  Teyrnas Prydain Fawr ac Iwerddon
  Atgynhyrchiad o’r map a dynnwyd gan John Speede ym 1610. Argraffwyd ar bapur ‘antiqued’. Pris £ 1.25

  Brenhinoedd a Brenhines Lloegr
  Siart wal llinell amser lliw llawn (50cm x 70cm) o’r Normaniaid yn 1066 i Dŷ Windsor heddiw. Pris £ 1.75.

  Môr-ladrad o amgylch y byd
  Poster lliw llawn (31.5cm x 69.5cm) yn ymdrin â byd môr-ladrad o Brif Bren Sbaen i Foroedd China, o’r cŵn môr o oes Elisabeth i fôr-ladron didostur heddiw. Pris £ 1.50

  Ffoniwch 01443 412248 neu e-bostiwch llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk i gael mwy o wybodaeth