Diweddariad Covid-19 >

Swyddogaethau

yn Llancaiach Fawr

  • Mae Maenor Llancaiach Fawr yn darparu amgylchedd unigryw ar gyfer unrhyw gynhadledd, cyfarfod busnes, gwledd neu barti cinio

    Gellir teilwra ein hamrywiaeth o adeiladau, wedi’u gosod o fewn arena hanesyddol i fodloni’r holl ofynion busnes, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd busnes mawr neu lansiadau cynnyrch cwmni.

    Mae ystafell gynadledda Mansell Hall yn darparu lleoliad unigryw ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau mwy, wedi’u cyfarparu i ddarparu ar gyfer hyd at 200 o gynrychiolwyr. Gyda golygfeydd panoramig dros y wlad o gwmpas, mae’r Ystafell wydr yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer hyd at 70 o gynrychiolwyr.

    Gellir cyfuno Neuadd ac Ystafell wydr Mansell â’n hystafelloedd dosbarth sy’n gartrefol i hyd at 50 o gynrychiolwyr i ddarparu lleoliad digymar ar gyfer unrhyw ddigwyddiad busnes.

    Dadlwythwch ein Pecyn Cynhadledd gyda manylion galluoedd a chyfleusterau ystafell, opsiynau arlwyo a phrisiau.