Diweddariad Covid-19 >

Llogi Safle

yn Llancaiach Fawr

  • Llogi Safle

    Wedi’i leoli yng nghefn gwlad hardd mae gennym ystod o gaeau a lleoedd awyr agored ar gael i’w llogi.

    Rydym wedi bod yn gartref i lawer o wyliau, sioeau a digwyddiadau dros y blynyddoedd. Mae amaethyddol hanesyddol Bedwellty yn cael ei gynnal yma bob blwyddyn, ac yn 2015 ni oedd gwesteion balch Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

    Os hoffech chi holi am ddefnyddio ein gofod awyr agored gallwch ein ffonio ar 01443 412248 neu e-bostio ar llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk