Diweddariad Covid-19 >

Llogi Grŵp Cymunedol

yn Llancaiach Fawr

  • Llogi Grŵp Cymunedol

    Mae gennym ystod o leoedd ar gael, mawr a bach, i’w llogi gan grwpiau cymunedol, ar hyn o bryd rydym yn darparu ar gyfer sawl cymdeithas Celf a Chrefft. Os ydych chi’n chwilio am le i ddarparu ar gyfer cymuned neu grŵp diddordeb arbennig, cysylltwch â ni ar 01443 412248 neu e-bost llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk