Diweddariad Covid-19 >

Yr Ystafell Wydr Bwyty

yn Llancaiach Fawr

  • Yr Ystafell Wydr Bwyty

    Gyda golygfeydd panoramig dros y wlad o gwmpas, mae’r Ystafell wydr yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer hyd at 70 o gynrychiolwyr. Mae’n gwbl hygyrch a bydd ein cyfleusterau parcio ceir mawr yn sicrhau nad oes unrhyw broblemau parcio wrth gyrraedd.

    Yn yr un modd â’n holl opsiynau cynhadledd, gallwn gynnig ystod o logi offer gan gynnwys taflunyddion, siartiau troi a phadiau nodiadau. Gall ein hadran arlwyo fewnol hefyd ddarparu brecwast, cinio a lluniaeth trwy gydol y dydd, wedi’i deilwra i ofynion dietegol unigol.

    Am ardrethi a mwy o wybodaeth, lawr lwythwch ein pecyn cynhadledd a chysylltwch â’n Rheolwr Swyddogaethau, Victoria Scullin, a fydd yn eich tywys trwy’r trefniadau ac yn eich helpu i gynllunio’ch cynhadledd neu’ch cyfarfod. Cysylltwch â Victoria ar 01443 412248 neu E-bost: llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk