Diweddariad Covid-19 >

Ystafelloedd Cyfarfod

yn Llancaiach Fawr

 • Ystafelloedd Cyfarfod

  Mae Maenor Llancaiach Fawr yn darparu amgylchedd unigryw ar gyfer unrhyw gynhadledd, cyfarfod busnes, gwledd neu barti cinio.

  Gellir teilwra ein hamrywiaeth o adeiladau, wedi’u gosod o fewn arena hanesyddol i fodloni’r holl ofynion busnes, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd busnes mawr neu lansiadau cynnyrch cwmni.

  Mae ystafell gynadledda Mansell Hall yn darparu lleoliad unigryw ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau mwy, wedi’u cyfarparu i ddarparu ar gyfer hyd at 150 o gynrychiolwyr.

  Ymffrostio mewn golygfeydd panoramig dros y wlad o gwmpas. mae’r Ystafell wydr yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer hyd at 70 o gynrychiolwyr. Gellir cyfuno Neuadd ac Ystafell wydr Mansell gyda’n hystafelloedd dosbarth Canolfan Addysg sy’n darparu lle cyfforddus i hyd at 50 o gynrychiolwyr ddarparu lleoliad digymar ar gyfer unrhyw ddigwyddiad busnes.

  I gael ein cyfraddau a mwy o wybodaeth, lawrlwythwch ein pecyn cynhadledd a chysylltwch â’r Rheolwr Swyddogaethau, Victoria Scullin, a fydd yn eich tywys trwy’r trefniadau ac yn eich helpu i gynllunio’ch cynhadledd neu’ch cyfarfod. Cysylltwch â Victoria ar 01443 412248 neu E-bost: llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk