Diweddariad Covid-19 >

Teithiau Dydd

yn Llancaiach Fawr

 • Dydych chi byth yn gwybod pwy y gallech chi eu cyfarfod pan ymwelwch â Maenordy Llancaiach Fawr…

  Mae Maenordy Llancaiach Fawr wedi’i amgylchynu gan ardd gyfnod wedi’i hadfer sy’n rhoi cyfle perffaith i fwynhau pasio’r tymhorau yn y lleoliad tawel hwn. Nid yw’r maenordy bonedd rhestredig gradd 1 hwn sydd wedi’i adfer yn fawr yn atyniad treftadaeth gyffredin. Mae hanes yma yn ddiriaethol.

  Mae Maenordy Llancaiach Fawr wedi’i amgylchynu gan ardd gyfnod wedi’i hadfer sy’n rhoi cyfle perffaith i fwynhau pasio’r tymhorau yn y lleoliad tawel hwn. Nid yw’r maenordy bonedd rhestredig gradd 1 hwn sydd wedi’i adfer yn fawr yn atyniad treftadaeth gyffredin. Mae hanes yma yn ddiriaethol.

  Dyma le mae’r gorffennol a’r presennol yn cwrdd.

  Mae gweision gwisg y tŷ yn byw ac yn gweithio ym 1645 ac yn caniatáu ichi rannu ac ymgysylltu â’u byd. Mae clecian tanau, cryndod canhwyllau, dillad gwlân Cymru a synau ac arogleuon bywyd domestig yn gwneud eich ymweliad yn brofiad synhwyraidd cofiadwy o’r gorffennol. Mae’n cymryd eiliad i atodi’ch clust i’r araith anghyfarwydd yn y Faenor ei hun, ond o fewn eiliadau rydych chi’n ymgolli yn amser y Rhyfeloedd Cartref a gofidiau a phryderon pobl gyffredin sy’n byw mewn amseroedd anghyffredin. Os ydych chi’n lwcus iawn, efallai y byddwch chi’n cwrdd â meistr y tŷ, Edward Prichard. Ond mae’n ddyn prysur, yn ymwneud yn fawr â busnes a’r Rhyfel Cartref ac felly mae’n aml yn cael ei alw i ffwrdd ar fyr rybudd. Efallai y gallech chi gael cipolwg ar y Feistres Mary Prichard, ei wraig… er ei bod yn well ganddi fynd i ymweld â’i theulu a’i ffrindiau yn Briton Ferry, yn hytrach na dewr awyr y cymoedd, gan ei bod hi’n enaid eithaf “sâl”. Wrth gwrs, gan ei bod yn fam selog, mae hi bob amser yn mynd â’u merched bach Jane a Mary gyda hi.

  Felly gyda phwy allech chi gwrdd? Wel, mae’r gweision, maen nhw yno bob amser i’ch cyfarch a chroesawu chi!

  Er na allwn ddweud pa un ohonynt y byddwch yn cwrdd ag ef ar unrhyw adeg (mae ganddynt eu dyletswyddau i berfformio wedi’r cyfan!), Gallwch fod yn sicr y bydd rhywun a fydd yn falch o’ch tywys o amgylch tŷ cain y meistr – ar yr amod eich bod o fri da wrth gwrs!

  Taliadau Derbyn

  Teithiau Dydd Maenordy

  Mae Maenordy Falan Llancaiach ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 10am – 5pm (mynediad olaf 4pm) ar gyfer teithiau dydd. Mae mynediad yn cynnwys taith dywysedig gan was mewn gwisg y Cyrnol Edward Prichard ac mae’n para tua 90 munud.

  Mae angen archebu ar gyfer teithiau dydd am ymwelwyr mewn grwp o ddeg pobl neu mwy yn unig. Rydych yn gallu gwneud hyn drwy ffonio 01443 412248. Mae ffioedd mynediad yn gallu bod yn talu yn y derbynfa pan yr ydych yn gyrraedd ar gyfer grwpiau o dan deg o bobl, nid oes angen archebu arnoch.

  Mynediad – o1 Ebrill 2024

  • Oedolyn: £ 9.95
  • Consesiynau: £ 7.95 (plentyn, henoed 60+ a myfyrwyr â cherdyn UCM)
  • Teulu: £ 30.00 (2 oedolyn + 3 phlentyn)
  • Plant dan 5 oed – am ddim
  • Cynorthwywyr personol sy’n ofynnol i alluogi ymwelydd ag anableddau i gael mynediad i’r faenor

  Sylwch: Mae mynediad i siop, caffi / bwyty, arddangosfa a gerddi y Ganolfan Ymwelwyr am ddim ond ar gyfer rhai Digwyddiadau Arbennig yn yr Ysgubor, y Ganolfan Addysg, y Cwrt neu ar y Ddôl efallai y bydd ffi fach yn daladwy i gwmpasu deunyddiau neu weithgareddau ychwanegol.


  Cyfraddau Gostyngiad Grŵp (25+ o bobl)

  I Dros 25+ o bobl y gost yw £ 6 y mynediad rhatach a £ 6.95 yr Oedolyn. Mae trefnydd y grŵp a gyrrwr y coets yn cael mynediad am ddim i’r Faenor a phryd o fwyd.

  Mae mwy o wybodaeth am ymweliadau grŵp ar ein Tudalen Ymweliadau Grŵp.


  Cyfraddau Ysgol

  • Mae Tour of the Manor a defnyddio gwasanaethau Canolfan Ymwelwyr yn costio £ 6 y plentyn / myfyriwr.
  • Gellir trefnu gweithdai am £ 2 ychwanegol y pen.
  • Bydd y gweithgaredd bagiau pla yn y faenor yn costio 25c enwol i bob plentyn tuag at gost deunyddiau.
  • Mae Pecynnau Dydd yn costio £ 10 y pen (gweler Ysgolion Addysg a Dysgu a Galwedigaethol / Oedolyn am ragor o wybodaeth).

  Mae mwy o wybodaeth am ymweliadau ysgolion ar ein Tudalen Addysg.