Diweddariad Covid-19 >

Beth sydd ymlaen

yn Llancaiach Fawr

Digwyddiadau Rhagfyr 2021

4ydd Rhag- Noson deyrnged ‘The Voice Tones’

14eg Rhag- Cyngerdd Carol

4ydd a 5ed, 11eg a 12fed, 18fed a 19eg Rhagfyr – Teithiau’r Faenor – Paratoadau ar gyfer y Nadolig a gwneud Pomander.

Sylwch fod angen archebu ymlaen llaw ar hyn o bryd ar gyfer pob digwyddiad.

Ar gyfer pob archeb digwyddiad, ffoniwch ni ar 01443 412248, neu e-bostiwch ni trwy ein Tudalen Gyswllt
Gweler ein tudalen Facebook am fanylion a diweddariadau rheolaidd.