Diweddariad Covid-19 >

Cysylltwch â ni

yn Llancaiach Fawr

 • Llancaiach Fawr Manor
  Nelson
  Treharris
  CF46 6ER

  (01443) 412248

  neu ebostio : llancaiachfawr@Caerphilly.gov.uk

  SYLWCH: Mae mynediad i siop, caffi / bwyty, arddangosfa a gerddi y Ganolfan Ymwelwyr am ddim ond ar gyfer rhai Digwyddiadau Arbennig yn yr Ysgubor, y Ganolfan Addysg, y Cwrt neu ar y Ddôl efallai y bydd ffi fach yn daladwy i gwmpasu deunyddiau neu weithgareddau ychwanegol.

  Mae parcio ceir a busiau yn rhad ac am ddim.


  Cŵn ac anifeiliaid anwes

  Mae’n ddrwg gennym na chaniateir cŵn ac anifeiliaid anwes yn y Faenor na gerddi ffurfiol. Mae croeso i gŵn tywys.