Diweddariad Covid-19 >

Cynllunio ac Archebu Ymweliad Ysgol

yn Llancaiach Fawr

 • Cynllunio ac Archebu Ymweliad Ysgol

  Mae teithiau y Faenor yn costio £6.00 y disgybl ac yn cymryd tua 90 munud, gallwn drefnu gweithdai ychwanegol am gost o £2 y disgybl (gweler ein tudalen gweithdai am fwy o wybodaeth).

  Mae mynediad yn cynnwys taith ddwysedig gan ein dehonglwyr hanesyddol, a fydd yn ymgysylltu’r plant i mewn i’r hanes diddorol ac amrywiol y 17eg ganrif.Rydym gan amseroedd penodol o 10:00 am, 11:30 am a 1:00 pm.

  Wrth benderfynu ar amser taith, ystyriwch yr amser y bydd yn ei gymryd i deithio o’ch lleoliad i’r Faenor i sicrhau eich rydych yn cyrraedd 15 munud cyn yr amser a neilltuwyd ichi. Ffoniwch ni ar 01443 412248 i gael mwy o wybodaeth ac i archebu’ch ymweliad addysgol. Gallwn gymryd archebion dros y ffôn gydag un o’n haelodau Tîm a gallwn deilwra’r diwrnod i’ch anghenion a’ch gofynion unigol. Lle nad yw hyn yn bosibl gallwch anfon e-bost atom yn llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk.

  Wrth gyrraedd Maenor Llancaiach Fawr, cewch eich cyfarch gan aelod o staff a fydd yn cyfeirio at y ganolfan Addysg. Fydd Y Ganolfan Addysg eich sylfaen ar gyfer y diwrnod a gellir ei defnyddio fel man addysgu, ardal fwyta a lle i ddisgyblion adneuo eu heiddo cyn cychwyn ar Daith o amgylch y Maenordy a chymryd rhan mewn gweithdy.

  Yn ystod eich amser rhydd mae croeso i chi ymweld â’n Harddangosfa ar hanes y Maenordy neu bori ein siop anrhegion, sy’n cynnwys amrywiaeth o eitemau ar werth. Os yw’ch cludiant i osod i adael ar amser penodol, rhowch wybod i aelod o staff, yn ddelfrydol cyn eich ymweliad, fel gallwn sicrhau nad oes angen torri unrhyw ran o’ch ymweliad yn fyr.

  Cadarnhewch eich archeb

  Er mwyn cadarnhau eich archeb, bydd angen blaendal o £ 25.00. Siec yn daladwy i C.C.B.C neu’n gallwch dalu gan gerdyn dros y ffôn.

  Pan dderbyniwn eich blaendal, byddwn yn anfon derbynneb a llythyr atoch yn cadarnhau eich manylion archebu. Bydd balans y taliad yn ddyledus ar ddiwrnod yr ymweliad, bydd hyn ei gyhuddo yn ôl nifer y plant rydych chi’n dod, minws y blaendal

  Rydym yn edrych ymlaen at wneud eich ymweliad mor gofiadwy â phosibl, os oes gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch ni ar 01443 412248 neu anfonwch e-bost atom yn llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk lle bydd un o’n tîm yn hapus i helpu.

  Hasesiad Risg

  Darllenwch ein Hasesiad Risg ar gyfer ymweliadau ysgolion:
  Matrics asesu risg ar gyfer grwpiau ac ysgolion (PDF)

  Parcio Hyfforddwyr

  Mae gennym barcio bysiau pwrpasol am ddim a mynediad hawdd i’r adeilad ar gyfer ymweliadau ysgol.

  Pan gyrhaeddwch, fe’ch croesewir gan aelod o staff a fydd yn rhoi cyflwyniad byr i chi cyn amser cychwyn eich taith. Os gwelwch yn dda cyrraedd mewn digon o amser fel eich bod yn mwynhau’r amser mwyaf ar eich taith.