Diweddariad Covid-19 >

Arddangosfa

yn Llancaiach Fawr

 • Ewch i'n Arddangosfa - Hanes Maenor Llancaiach Fawr a Mwy

  Ym mis Gorffennaf 2017 agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yr arddangosfa ddwyieithog barhaol newydd yn y Ganolfan Ymwelwyr ym Maenor Fawr Llancaiach.

  Ariannwyd y gwaith gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili a Chyfeillion Llancaiach Fawr. Mae’r arddangosfa’n adlewyrchu’r ymchwil a’r darganfyddiadau ychwanegol a wnaed ers i’r Faenor agor i’r cyhoedd gyntaf ym 1991. Am y tro cyntaf, daethpwyd o hyd i’r gwrthrychau a ddarganfuwyd yn y faenor yn ystod ei adfer yn yr 1980au a darganfyddiadau archeolegol diweddar, rhai gan gloddiadau’r Tîm Amser yn 2010 ac mae eraill gan y tîm archeolegol mewnol o staff a gwirfoddolwyr, yn cael eu harddangos yn gyhoeddus. Rydym wedi darganfod dros 4000 o flynyddoedd o feddiannaeth yn y fan hon o’r Oes Efydd hyd heddiw.

  Mae’r arddangosfa’n ymdrin ag adeiladu’r Faenor hyd a lled ystâd Prichard – roeddent yn berchen ar dir amaethyddol a hawliau mwynau yn ymestyn o Merthyr Tudful i Gaerdydd a nhw oedd y chweched teulu cyfoethocaf ym Morgannwg ar sail faint o dreth a dalwyd ganddynt. Mae bywyd teulu Prichard a’u gweision, a oedd yn byw yn Llancaiach Fawr o’r 1550au hyd tua 1660, yn cael ei arddangos trwy’r gwrthrychau a adawsant ar eu hôl.

  Rhyfeloedd Sifil y 1640au yw cefndir ein dehongliad byw, mewn gwisg yn y Faenor a osodwyd ym 1645. Mae’r arddangosfa’n nodi’n glir y dadleuon a’r materion ar ddwy ochr y gwrthdaro a’r gwahaniaethau rhwng y Brenhinwyr a’r Seneddwyr. Mae ‘Talking Portraits’ y Brenin Siarl I ac Oliver Cromwell yn egluro’r rhwyg rhyngddynt mewn ffordd sy’n ymhyfrydu yn yr hen a’r ifanc fel ei gilydd.

  Mae bwrdd cyffwrdd rhyngweithiol yn cynnwys gemau i ymwelwyr iau archwilio bywydau’r gweision a chyfle i ddeall mwy am y twyllwyr teuluol ac achosion llys nag y mae lle iddynt ar y prif baneli dehongli. Gellir gweld a chwyddo delweddau o’r dogfennau gwreiddiol – gwelwch a allwch ddarllen llawysgrifen o’r 17eg ganrif! Mae yna drawsgrifiadau wedi’u teipio o’r dogfennau hefyd sy’n ei gwneud hi’n haws cael golwg fewnol ar fywydau’r Prichards a’r hyn y gwnaethon nhw ei wneud!

  I ymwelwyr sydd wedi eu swyno gan y credoau a’r ofergoelion sy’n gysylltiedig â’r Faenor – mae’r gwrthrychau a gyfriniwyd o dan y byrddau llawr a’u cuddio i ffwrdd i’w gweld. Gosodwyd esgidiau plant, rhannau o ddillad, llafnau haearn ac ewinedd i mewn i ochr isaf trothwyon drws i amddiffyn trigolion y tŷ – p’un a oedd pob un ohonynt yn ei wybod ai peidio! Rydym hefyd wedi bod yn ymchwilio i farciau amddiffynnol cudd ar ddrysau, paneli pren a thrawstiau. Mae’r haenau o straeon sy’n gysylltiedig â Llancaiach Fawr yn dal i fynd yn fwy a mwy diddorol.

  Mae’r arddangosfa rhad ac am ddim i fynd i mewn yn gyflwyniad hyfryd i’r faenor a’i straeon – roedd y Tywysog Charles yn ei chael hi’n hynod ddiddorol a gobeithiwn y gwnewch chi hefyd!