Diweddariad Covid-19 >

Ymweliadau Grŵp

yn Llancaiach Fawr

 • Ymweliadau Grŵp i Faenor Fawr Llancaiach

  Mwynhewch ystod o brofiadau ymweliad grŵp ym Maenor Fawr Llancaiach. Cymerwch gip ar yr opsiynau isod, os oes angen rhywbeth ychydig gwahanol arnoch chi, rhowch wybod i ni. Gallwn deilwra ymweliadau grŵp â’ch anghenion yn seiliedig ar amseroedd teithio, yr amserau sydd ar gael o fewn eich taith a maint eich grŵp.

  Beth ydyn ni’n ei gynnig i grwpiau?

  • Cyfraddau mynediad gostyngedig
  • Mynediad am ddim i’r Maenordy ar gyfer trefnydd y grŵp a gyrrwr coets
  • Pryd am ddim i drefnydd y grŵp a gyrrwr y goets
  • Man gollwng a chasglu hawdd gyda pharcio pwrpasol AM DDIM i hyfforddwyr
  • Mynediad cadair olwyn i rannau o’r Maenordy gyda lifft newydd ei osod
  • Mynediad llawn i’r anabl i’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Gerddi

  Cyfraddau Ymweld Grŵp 2020-21

  • Cyfradd Grŵp Oedolion: £ 6.50 y pen
  • Consesiwn: £ 6.00
  • Mae cyfraddau grŵp yn berthnasol ar gyfer grwpiau o 25+

  Cysylltwch â ni i archebu eich ymweliad grŵp: Ffôn: 01443 412248 neu E-bost: llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk

  Cyfleusterau a Bwyd a Diod

  Mae’r Faenor yn sefydlog yn yr 17eg ganrif ond mae’r holl gyfleusterau sy’n ofynnol gan ymwelwyr modern yn cael eu darparu yn y Ganolfan Ymwelwyr gan gynnwys Arddangosfa, Siop Anrhegion, Lolfa Goffi a Bwyty Ystafell wydr trwyddedig. Rydym yn darparu mynediad i gadeiriau olwyn trwy’r safle gyda lifft yn y Maenordy a thoiledau mynediad i’r anabl yn y Ganolfan Ymwelwyr.

  Gellir trefnu teithiau yn ystod y dydd a gyda’r nos ar gyfer hyd at 90 o bobl ar gyfer grwpiau ac mae ystod eang o opsiynau arlwyo hefyd ar gael gan gynnwys te prynhawn a hufen, cinio ysgafn, bwffe poeth ac oer, bwydlenni hanesyddol o’r 17eg ganrif neu Gymraeg yn benodol, dau neu dri chwrs ciniawau yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

  Rydym yn cynnig ystod o opsiynau archebu ymlaen llaw ar gyfer grwpiau ym Mwyty’r Conservatoire neu’r Lolfa Goffi. Cymerwch gip ar rai bwydlenni enghreifftiol isod.

  Dewislen Te a Hufen Prynhawn

  Bwydlen Cinio Prydau Poeth a Byrbrydau Oer

  Bwydlen Cinio Bwffe Poeth ac Oer

  Cinio Cwrs 2 a 3 neu Ddewislen Nos

  Dewislen Cwrs 3 Thema Cymraeg

  Bwydlen Hanesyddol o'r 17eg Ganrif

  Parcio a Mynediad

  Mae gennym ddigon o le i barcio am ddim gyda mynediad bws i’r drws i’r ganolfan ymwelwyr. Rydym wedi ein lleoli 20 munud o Gaerdydd a dim ond munudau o’r M4, A470 a Heol pennau cymoedd sy’n caniatáu mynediad hawdd ar gyfer ymweliadau cyrchfan sengl neu fel rhan o daith gydag atyniadau ymwelwyr yn agos.

  Darllenwch ein Hasesiad Risg ar gyfer ymweliadau grŵp:

  Matrics asesu risg ar gyfer grwpiau ac ysgolion (PDF)