Diweddariad Covid-19 >

Ymweliadau Grŵp

yn Llancaiach Fawr

 • Ymweliadau Grŵp i Faenor Fawr Llancaiach

  Mwynhewch ystod o brofiadau ymweliad grŵp ym Maenor Fawr Llancaiach. Cymerwch gip ar yr opsiynau isod, os oes angen rhywbeth ychydig gwahanol arnoch chi, rhowch wybod i ni. Gallwn deilwra ymweliadau grŵp â’ch anghenion yn seiliedig ar amseroedd teithio, yr amserau sydd ar gael o fewn eich taith a maint eich grŵp.

  Mae angen archebu ar gyfer teithiau dydd am ymwelwyr mewn grwp o ddeg pobl neu mwy yn unig. Rydych yn gallu gwneud hyn drwy ffonio 01443 412248. Mae ffioedd mynediad yn gallu bod yn talu yn y derbynfa pan yr ydych yn gyrraedd ar gyfer grwpiau o dan deg o bobl, nid oes angen archebu arnoch.

  Beth ydyn ni’n ei gynnig i grwpiau?

  • Cyfraddau mynediad gostyngedig
  • Mynediad am ddim i’r Maenordy ar gyfer trefnydd y grŵp a gyrrwr coets
  • Pryd am ddim i drefnydd y grŵp a gyrrwr y goets
  • Man gollwng a chasglu hawdd gyda pharcio pwrpasol AM DDIM i hyfforddwyr
  • Mynediad cadair olwyn i rannau o’r Maenordy gyda lifft newydd ei osod
  • Mynediad llawn i’r anabl i’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Gerddi

  Cyfraddau Ymweld Grŵp o Ebrill 2024

  • Taith (llai nag 20 o ymwelwyr) – £7.95 y pen
  • Taith (dros 20 o ymwelwyr)- £6.95 y pen
  • Taith a Gweithdy (llai nag 20 o ymwelwyr) – £7.95 y pen am y daith, £50 y gweithdy
  • Taith a Gweithdy (dros 20 o ymwelwyr) – £9.95
  • Te Prynhawn Taith a Grŵp – £15.95

  Cysylltwch â ni i archebu eich ymweliad grŵp: Ffôn: 01443 412248 neu E-bost: llancaiachfawr@caerphilly.gov.uk

  Cyfleusterau a Bwyd a Diod

  Mae’r Faenor yn sefydlog yn yr 17eg ganrif ond mae’r holl gyfleusterau sy’n ofynnol gan ymwelwyr modern yn cael eu darparu yn y Ganolfan Ymwelwyr gan gynnwys Arddangosfa, Siop Anrhegion, Lolfa Goffi a Bwyty Ystafell wydr trwyddedig. Rydym yn darparu mynediad i gadeiriau olwyn trwy’r safle gyda lifft yn y Maenordy a thoiledau mynediad i’r anabl yn y Ganolfan Ymwelwyr.

  Gellir trefnu teithiau yn ystod y dydd a gyda’r nos ar gyfer hyd at 90 o bobl ar gyfer grwpiau ac mae ystod eang o opsiynau arlwyo hefyd ar gael gan gynnwys te prynhawn a hufen, cinio ysgafn, bwffe poeth ac oer, bwydlenni hanesyddol o’r 17eg ganrif neu Gymraeg yn benodol, dau neu dri chwrs ciniawau yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

  Rydym yn cynnig ystod o opsiynau archebu ymlaen llaw ar gyfer grwpiau ym Mwyty’r Conservatoire neu’r Lolfa Goffi. Cymerwch gip ar rai bwydlenni enghreifftiol isod.

  Dewislen Te a Hufen Prynhawn

  Gwybod mwy >

  Bwydlen Cinio Prydau Poeth a Byrbrydau Oer

  Gwybod mwy >

  Bwydlen Cinio Bwffe Poeth ac Oer

  Gwybod mwy >

  Cinio Cwrs 2 a 3 neu Ddewislen Nos

  Gwybod mwy >

  Dewislen Cwrs 3 Thema Cymraeg

  Gwybod mwy >

  Bwydlen Hanesyddol o'r 17eg Ganrif

  Gwybod mwy >

  Parcio a Mynediad

  Mae gennym ddigon o le i barcio am ddim gyda mynediad bws i’r drws i’r ganolfan ymwelwyr. Rydym wedi ein lleoli 20 munud o Gaerdydd a dim ond munudau o’r M4, A470 a Heol pennau cymoedd sy’n caniatáu mynediad hawdd ar gyfer ymweliadau cyrchfan sengl neu fel rhan o daith gydag atyniadau ymwelwyr yn agos.

  Darllenwch ein Hasesiad Risg ar gyfer ymweliadau grŵp:

  Matrics asesu risg ar gyfer grwpiau ac ysgolion (PDF)