Diweddariad Covid-19 >

Bwyta

yn Llancaiach Fawr

Bwyta yn Llancaiach Fawr

Mae bwyta ym Maenordy Llancaiach Fawr yn digwydd yn y Lolfa neu’r Ystafell wydr yn dibynnu ar argaeledd gyda golygfeydd godidog o gefn gwlad.

Mae ein bwydlen Te Prynhawn yn boblogaidd iawn ac yn y misoedd cynhesach gellir ei mwynhau yn y gerddi o amgylch y ganolfan ymwelwyr gyda golygfeydd o’r Maenordy. Mae pot diddiwedd o de yn cyd-fynd â’n brechdanau ffres a’n cacennau a sgons blasus, ac mae cwsmeriaid yn dychwelyd dro ar ôl tro.

Gellir archebu bwrdd ar gyfer cinio dydd Sul 3 chwrs blasus drwy ffonio 01443 412248. Mae’r fwydlen yn newid yn wythnosol, mae bwydlen enghreifftiol isod. Ar gyfer y dydd Sul yr hoffech ymweld a ni, ffoniwch am yr union fwydlen.

Mae ein bwydlen ginio yn cynnwys brechdanau ffres, tatws siaced, cacennau ac amrywiaeth o brydau poeth. Ar agor 10am – 4pm bob dydd gyda phrydau poeth yn cael eu gweini tan 2.30pm. Mae’n ddoeth archebu lle ond nid yw’n hanfodol

Bwydlen Caffi

Dewiswch o fyrbrydau a phrydau poeth ynghyd â chacennau cartref.

Gwybod mwy >

Bwydlen De Prynhawn

Ymunwch â sgons blasus a chacennau blasus!

Gwybod mwy >

Cinio Dydd Sul

Mwynhewch rost gyda'r holl trimins traddodiadol.

Gwybod mwy >