Diweddariad Covid-19 >

Cyfeillion Llancaiach Fawr

yn Llancaiach Fawr

 • Cyfeillion Llancaiach Fawr

  Mae ffrindiau’n cyrraedd AM DDIM

  Os ymunwch â Chyfeillion Llancaiach Fawr, bydd gennych hawl i gael mynediad am ddim trwy gydol y flwyddyn *(Efallai y bydd rhai taliadau’n codi am ddigwyddiadau arbennig). Mae’n ffordd wych o ddilyn bywydau teulu Prichard a’u gweision trwy’r tymhorau cyfnewidiol ym mlwyddyn gythryblus 1645.

  Mae ffrindiau hefyd yn mwynhau eu digwyddiadau eu hunain, ac mae cylchlythyr yn eu cadw mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yn y Faenor.

  Mae ffrindiau’n helpu Llancaiach Fawr mewn amryw o wahanol ffyrdd, ac yn ei chael hi’n hynod werth chweil. Ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych amser i sbario. Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn gan Ffrindiau yw eu bod nhw’n mwynhau Llancaiach Fawr ac yn dweud wrth bawb beth yw lle rhyfeddol.

  * Mae mynediad am ddim gyda cherdyn aelodaeth cyfredol.


  Beth yw pwrpws Cyfeillion?

  Mae’r Cyfeillion yn bobl o bob oed a chefndir, wedi’u huno gan ein brwdfrydedd dros Llancaiach Fawr a’i esblygiad byw o fywyd yn yr ail ganrif ar bymtheg. Dros y blynyddoedd, rydym wedi codi miloedd o bunnoedd i wella’r Faenor a’i gerddi.

  Rydym hefyd yn gweithredu fel sianel gost-effeithiol lle gall sefydliadau allanol gefnogi gwaith Llancaiach Fawr.

  I ofyn am ffurflen gais anfonwch e-bost at – llanciachfawr@caerphilly.gov.uk