Diweddariad Covid-19 >

Ffilmio Llogi a’r Wasg

yn Llancaiach Fawr

 • Ffilmioym Maenordy Llancaiach Fawr

  Ffilmio Cyffredinol

  Maint y Criw ac actorion gyda’i gilydd Hanner diwrnod – hyd at 4 awr Diwrnod llawn – 4-8 awr Diwrnod llawn ynghyd gyda’r nos 8-12 awr Mynediad unig i’r Faenor, y tiroedd a’r cyfleusterau gan gynnwys dydd Llun
  1-10 £295 £590 £885 £1,180
  11-30 £375 £750 £1,125 £1,500
  30+ £625 £1,250 £1,875 £2,500

  Eitemau Nweyddion

  Dim tâl – Uchafswm 5 criw


  Oriau Ffilmio

  Oherwydd ein horiau agor cyhoeddus, dim ond rhwng 7 am-10am a 5 pm-10pm dydd Mawrth-dydd Sul y bydd y Faenor ar gael i’w ffilmio.

  Fodd bynnag, gellir gwneud trefniadau arbennig ar gyfer mynediad unig ar gyfer ffilmio yn y Faenor. Gallwn hefyd drefnu agor ar gyfer ffilmio ar ddydd Llun pan fyddwn ar gau i’r cyhoedd. Rydym yn barod i gau’r cyhoedd i’r cyhoedd ar gyfer ffilmio ond mae’r opsiwn hwn yn arwain at gostau ychwanegol a drafodwyd os bydd yn rhaid cau’r Ganolfan Ymwelwyr hefyd.

  Nid yw nosweithiau Gwener a Sadwrn rhwng Hydref a diwedd Mawrth ar gael fel rheol oni bai bod trefniadau’n cael eu gwneud gydag o leiaf dri mis o rybudd oherwydd digwyddiadau wedi’u rhaglennu yn ystod y gaeaf.

  Pe bai angen bloc o ffilmio, mae cymaint o rybudd â phosibl yn ein galluogi i gadw dyddiadau ar eich cyfer a threfnu archebion grŵp o amgylch ymrwymiadau ffilmio.

  Sylwch:

  1. Mae pob tâl yn ddarostyngedig i TAW ar y gyfradd safonol gyfredol ar adeg archebu
  2. Efallai y codir taliadau ychwanegol am symud dodrefn gan fod angen gofal arbennig ar rai darnau gan eu bod yn ddarnau o’r 16eg / 17eg ganrif.
  3. Efallai y bydd cyfleusterau ychwanegol i’w llogi ar gael: ystafelloedd gwyrdd, storio propiau, cwpwrdd dillad a cholur yn ein canolfan addysg.
  4. Mae’r ffioedd hyn yn ddilys ar gyfer y flwyddyn galendr.
  5. Bydd angen contractau a phrawf o yswiriant i amddiffyn yr adeilad rhestredig gradd 1 a’i gynnwys.
  6. Mae Rheolwr Cyffredinol Llancaiach Fawr, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn cadw’r hawl i wrthod mynediad ffilmio i unrhyw ymgeisydd lle ystyrir bod cynnwys y ffilmio yn anghydnaws â phwrpas y wefan.

  Ffilmio ar gyfer Doctor Who y BBC ym Maenor Llancaiach Fawr


  Cyfeiriwch bob ymholiad ynglŷn â ffilmio at:

  Lesley Edwards – Rheolwr Cyffredinol
  Gelligaer Road
  Nelson
  Trelewis
  CF46 6ER

  Email: edwarl2@caerphilly.gov.uk
  Ffoniwch: 01443 412248