Diweddariad Covid-19 >

Ffilmio Llogi a’r Wasg

yn Llancaiach Fawr

 • Ffilmio ym Maenordy Llancaiach Fawr

  Mae Tŷ Faenordy Llancaiach Fawr yw Adeilad Gradd 1 ac Amgueddfa Hanes Byw a ennilledd gwobrau. Mae’r Maenordy yn lleoli mewn blwynyddoedd Rhyfel Cartref.

  Gan ddefnyddio technegau adferiad adeiladau hanes safon uchel ac arddun a dodrefn dilys, mae Llancaiach Fawr yn anelu at gwneud y gorffennol yn teimlo fel y presennol. Mae’r tŷ wedi’i adferio i roi golwg a chafodd ym 1645, yn ystod yr amser teulu Prichard. Roedd teulu Prichard yn mân foneddigion uchelgeisiol a ddewch i amlygrwydd yn ystod hanner hwyrach y Ryfel Cartref. Mae cyfieithwyr Hanesyddol yn chwarae rôl gweision y tŷ ym 1645, a chwrdd âg ymwelwyr dyddiol.

  Mae ceginau cyfnod gweithio gennym, gyda llefydd tân ymarferol, Neuadd Fawr ffurfiol ganrif 17eg ac ystafelloedd cyfagos bennaf. Mae panelu coeden o’r flwyddyn 1628 ym mhob ystafell gydag ystafelloedd gwely wedi’i ddodrefnu’n llawn ac atigau hygyrch gyda chwarteru gwas wedi’i ddodrefnu’n ddilys. Mae goleuo dilys sy’n addas i’r gyfnod wedi bod yn gosod yn ddiweddar. Mae gerddi cyfnod ffurfiol o gwmpas y tŷ, a gerddi cegin sy’n gywir i’r hanes y cyfnod, yn ogystal â pherllan bach. Mae’r tŷ yn lleoli mewn ‘swigen’ hanesyddol – mae’n bosibl creu golygfeydd allanol heb gweld y byd fodern.

  Mae cyfleusterau gwresogi a thrydanol wedi bod yn adeiladu i fewn i’r tŷ yn ofalus. Mae socedi pwer ar gael ym mhob ystafell, ac mae gwresogi yn gallu bod yn newid i’ch anghenion.

  Mae Llancaiach wedi bod yn ddefnyddio fel lleoliad am gynyrchiadau drama cyfnod Tudor a Stuart yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae’r tŷ wedi’i gwisgo a dodrefnu ar gyfer chyfnodau canoloesol, ac hyd yn oed wedi bod yn dafarn y coets yn y ganrif 19eg, fflat fenetian canrif 16eg, a Chateau Ffrangeg yn yr Ail Rhyfel Byd.

  Mae ein staff cyfieithwyr hanes byw professiynol ac yn gwybod llawer am hanes y tŷ a’i amgylchoedd. Gofynwch iddyn sut yr ydyn nhw’n gallu gwneud eu wybodaeth rhan o’ch dogfen/erthygl. Rydyn nhw cyflwynydd profiadol a pherfformwyr arbennig o flaen y camera hefyd.

  Os oes diddordeb gwneud ffilmiau, dogfennau, hysbysebion, rhaglenni radio neu gwneud ymchwil gennych, mae cyfleusterau gennym i’ch helpu.

  Gwelwch y gwybodaeth isod am mwy o wybodaeth am brisiau ffilmio a ffilmio’n y wasg.

  Os yr ydych yn dewis ein defnyddio, byddwch mewn cwmni da:

  Drover’s Gold, BBC
  Duchess of Malfi, R4
  Newes of the Weeke, C4,
  Ghost Story, ITV
  Most Haunted, C4
  Story of Wales, BBC

  Bread of Heaven, BBC
  The History Files, BBC
  Doctor Who, BBC
  Will, FX
  Antiques Road Trip, BBC
  Wales Home of the Year Awards 2022
  Food Unwrapped, C4
  Coast and Country, ITV
  Amrywiad o gynyrchiadau iaith Cymraeg S4C yn cynnwys Dan Glo, Am Drio ac Iaith ar Daith.
   

   

  Ffilmioym Maenordy Llancaiach Fawr

  Ffilmio Cyffredinol

  Maint y Criw ac actorion gyda’i gilydd Hanner diwrnod – hyd at 4 awr Diwrnod llawn – 4-8 awr Diwrnod llawn ynghyd gyda’r nos 8-12 awr Mynediad unig i’r Faenor, y tiroedd a’r cyfleusterau gan gynnwys dydd Llun
  1-10 £295 £590 £885 £1,180
  11-30 £375 £750 £1,125 £1,500
  30+ £625 £1,250 £1,875 £2,500

  Eitemau Nweyddion

  Dim tâl – Uchafswm 5 criw


  Oriau Ffilmio

  Oherwydd ein horiau agor cyhoeddus, dim ond rhwng 7 am-10am a 5 pm-10pm dydd Mawrth-dydd Sul y bydd y Faenor ar gael i’w ffilmio.

  Fodd bynnag, gellir gwneud trefniadau arbennig ar gyfer mynediad unig ar gyfer ffilmio yn y Faenor. Gallwn hefyd drefnu agor ar gyfer ffilmio ar ddydd Llun pan fyddwn ar gau i’r cyhoedd. Rydym yn barod i gau’r cyhoedd i’r cyhoedd ar gyfer ffilmio ond mae’r opsiwn hwn yn arwain at gostau ychwanegol a drafodwyd os bydd yn rhaid cau’r Ganolfan Ymwelwyr hefyd.

  Nid yw nosweithiau Gwener a Sadwrn rhwng Hydref a diwedd Mawrth ar gael fel rheol oni bai bod trefniadau’n cael eu gwneud gydag o leiaf dri mis o rybudd oherwydd digwyddiadau wedi’u rhaglennu yn ystod y gaeaf.

  Pe bai angen bloc o ffilmio, mae cymaint o rybudd â phosibl yn ein galluogi i gadw dyddiadau ar eich cyfer a threfnu archebion grŵp o amgylch ymrwymiadau ffilmio.

  Sylwch:

  1. Mae pob tâl yn ddarostyngedig i TAW ar y gyfradd safonol gyfredol ar adeg archebu
  2. Efallai y codir taliadau ychwanegol am symud dodrefn gan fod angen gofal arbennig ar rai darnau gan eu bod yn ddarnau o’r 16eg / 17eg ganrif.
  3. Efallai y bydd cyfleusterau ychwanegol i’w llogi ar gael: ystafelloedd gwyrdd, storio propiau, cwpwrdd dillad a cholur yn ein canolfan addysg.
  4. Mae’r ffioedd hyn yn ddilys ar gyfer y flwyddyn galendr.
  5. Bydd angen contractau a phrawf o yswiriant i amddiffyn yr adeilad rhestredig gradd 1 a’i gynnwys.
  6. Mae Rheolwr Cyffredinol Llancaiach Fawr, ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn cadw’r hawl i wrthod mynediad ffilmio i unrhyw ymgeisydd lle ystyrir bod cynnwys y ffilmio yn anghydnaws â phwrpas y wefan.

  Ffilmio ar gyfer Doctor Who y BBC ym Maenor Llancaiach Fawr


  Cyfeiriwch bob ymholiad ynglŷn â ffilmio at:

  Lesley Edwards – Rheolwr Cyffredinol
  Gelligaer Road
  Nelson
  Trelewis
  CF46 6ER

  Email: edwarl2@caerphilly.gov.uk
  Ffoniwch: 01443 412248