Diweddariad Covid-19 >

Beth sydd ymlaen

yn Llancaiach Fawr

Digwyddiadau 2024

Ebrill 2024

Ddydd Sadwrn 6 Ebrill 2024

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 6 Ebrill am brynhawn gyda Peter Karrie!

Dysgwch ragor am ei yrfa a mwynhau amrywiaeth o berfformiadau cerddorol gan y dyn ei hun.

Gallwch chi brynu tocynnau o’r dderbynfa yn Llancaiach Fawr (arian parod/siec yn unig). Cysylltwch â’r trysorydd yn uniongyrchol am ddulliau talu eraill neu am ragor o wybodaeth.


Dydd Sadwrn, Ebrill 13eg 2024

Cwrs Rhwymo Llyfr £33.22 pp

10:00 start- Archebwch trwy Eventbrite

Dysgwch y grefft o rwymo llyfrau a mynd â’ch llyfr traddodiadol adref gyda chi fel rhywbeth i gofio’r profiad.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Ebrill 19eg 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Dydd Mercher, Ebrill 24ain 2024

Cyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd â’ch gilydd Dydd Mercher olaf pob mis rhwng Medi a Mehefin i glywed sgwrs.

Mae pawb yn croeso! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol £2 y sgwrs. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’n gwefan
:
www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Sadwrn, Ebrill 27ain 2024

Taith delweddau gwrachod ac ofergoelion yn y Maenordy. £11.49 pp

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

14:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Ymchwiliwch i gredoau’r paranormal yn y gorffennol a’r presennol a darganfod sut roedd hud amddiffynnol yn diogelu rhag niwed a dylanwadau drwg.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Mai 2024

Dydd Iau, Mai 16eg – Dydd Sadwrn, Mai 18eg 2024

Arddangosfa Cwilti Ystrad Mynach a Ffrindiau 10am – 4pm,

Bydd yr Arddangosfa ar gael 10 o’r gloch tan 4 o’r gloch Dydd Iau, Mai 16eg – Dydd Sadwrn, Mai 18eg. Bydd mynediad yn costio £2.50 y person. Dewch i edrych at y cwiltiau bendigedig ac archwilio gwaith amrywiaeth o fasnachwyr talentog. Bydd cyfleoedd codi arian yn digwydd trwy’r dydd, ac bydd yr arian yn mynd tuag at Ysbyty Velindre.


Dydd Gwener, Mai 17eg 2024

Ymchwiliad Ysbrydion Haunted Breaks

Wedi’i drefnu gan Haunted Rooms, darparwr profiadau dychrynllyd gorau y DU. Ymunwch â nhw am noson wefreiddiol o ymchwilio paranormal yn un o’r tai mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://www.hauntedrooms.co.uk/ghost-hunts/llancaiach-fawr-manor


Dydd Mawrth, Mai 28ain – Dydd Gwener, Mai 31ain 2024

Meddygaeth yn y Maenordy

Mwynhewch ychydig o hwyl hanner tymor erchyll yn Llancaiach Fawr wrth gwrdd â meddyg, barbwr-llawfeddyg a dyn doeth o’r 17eg ganrif. Dewch i ddarganfod rhai triniaethau rhyfedd, diodydd gwarthus, a nifer syfrdanol o ddefnyddiau ar gyfer wrin!

Bydd pris mynediad arferol yn berthnasol.


Dydd Mercher, Mai 29ain 2024

Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Gwener, Mai 31ain 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Mehefin 2024

Dydd Sadwrn, Mehefin 8fed 2024

Gweithdy Cwiltio £33.22 pp

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Ymunwch â ni am sesiwn creu bag cario i’r haf!

Bydd ein grŵp talentog o ferched sy’n gwnïo yn darparu bag ac amrywiaeth o appliqués i chi ddewis ohonyn nhw er mwyn creu bag arbennig o’ch dyluniad eich hun! Byddwch chi’n gallu gwnïo’r bag gyda’i gilydd gan ddefnyddio’r peiriant gwnïo.

Bydd y sesiwn yn digwydd rhwng 10am a 3pm ac yn cynnwys egwyl ar gyfer cinio.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Mehefin 14eg 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Dydd Sadwrn, Mehefin 15eg 2024

Dathliad y Tadau

Ymwelwch ag Astudiaeth y Maenordy i weld gweld yr arfau a fyddai wedi cael eu defnyddio yn yr 17eg Ganrif. Bydd y gweision hefyd yn trafod rôl dynion yn ystod y Rhyfel Cartref a’r Cyrnol Prichard fel Tad o fewn ei fywyd teuluol.

Bydd pris mynediad arferol yn berthnasol.


Dydd Sadwrn, Mehefin 15eg 2024

Cabaret Canol Blwyddyn


Dydd Sul, Mehefin 16eg 2024

Cinio Sul y Tadau

Cinio Dydd Sul ym Mwyty Ystafell Gwydr. Mwynhewch bwyd flasus 3 cwrs am £25.95 y pen.


Dydd Iau, Mehefin 20ain 2024

Alldaith Clwb Busnes Caerffili


Dydd Sadwrn, Mehefin 22ain 2024

Noson Deyrnged Tom Jones £24.54

19:00 – 23:00 Archebwch trwy Eventbrite

Ymunwch â ni am noson cerddoriaeth ac hwyl gyda Theyrnged Tom Jones, Dean Jones.
Rydych yn gallu cyrraedd am 7 o’r gloch y nos ac rhaid i chi gadael erbyn 11:30 y nos. Mae bar yn cau am 11 o’r gloch.

Nodiwch os yr ydych yn archebu am barti bach, efallai rhaid iddym grwpio’ch chi gyda grwp bach arall achos bod seddu’n cyfynghedig.

Rhaid gwesteion dros 18 oed.


Dydd Mercher, Mehefin 26ain 2024

Cyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain 2024

Taith Bensaerniol 2pm – 4pm

14:00 start – Archebwch trwy Eventbrite

Dewch o hyd i’ch Hanesydd mewnol gyda thaith 45 munud dan arweiniad gweision y Maenordy a bydd Taith Bensaernïol yn dilyn, sy’n archwilio gwahanol nodweddion cyfnod y Maenordy, ynghyd â’i hanes hynod ddiddorol sy’n cwmpasu preswylfa’r teulu Prichard, y trigolion dilynol, a’r prosiect cadwraeth cynhwysfawr sydd wedi troi’r tŷ yn un o amgueddfeydd Hanes Byw mwyaf blaenllaw Prydain.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024

Brynhawn gyda Peter Karrie!

Ymunwch â ni am brynhawn gyda Peter Karrie!

Dysgwch mwy am ei yrfa a mwynhewch dethol o berfformiadau cerddoriaeth oddi wrtho.

Rydych yn gallu prynu tocynnau gan ymweld â’r prif derbynfa yn Llancaiach Fawr (taliadau arian/siec yn unig).

Cysylltwch â’r trysorydd am daliadau eraill neu fwy o wybodaeth.

Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gefnogaeth y gallwch yn rhoi i’r Ffrindiau Llancaiach!

Gorffennaf 2024

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2024

Ffair Eglurder Ysbryd a Lles

Bydd stondinau yn gwerthu amrywiaeth o eitemau ac anrhegion amgen, ynghyd â darllenwyr tarot, cyfryngwyr, darllenwyr cledrau dwylo, a therapïau cyfannol, gan gynnwys reiki, adweitheg, iachau Siamanaidd a mwy. Hefyd, bydd gweithdai a sgyrsiau. Yn agor am 10am.


Dydd Gwener, Gorffennaf 19eg  2024

Ymchwiliad Ysbrydion Haunted Breaks

Wedi’i drefnu gan Haunted Rooms, darparwr profiadau dychrynllyd gorau y DU. Ymunwch â nhw am noson wefreiddiol o ymchwilio paranormal yn un o’r tai mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://www.hauntedrooms.co.uk/ghost-hunts/llancaiach-fawr-manor


Dydd Mercher, Gorffennaf 24ain 2024

Gweithdy Dewiniaeth £12.08

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Yn galw ar bob gwrach a dewin ifanc i gychwyn ar daith gyfriniol fel erioed o’r blaen. Ymunwch â ni am weithdy hudolus, sy’n llawn rhyfeddod a syndod wrth i ni blymio i fyd hudolus dewiniaeth. Byddwn ni’n meistroli’r grefft o swyno i greu cymysgeddau sy’n newid lliw a chreu swigod a hisian. Byddwn ni’n cymysgu cynhwysion hudolus i gonsurio nadroedd, creu peli crisial sbonc a defnyddio’n dychymyg drwy wneud ein ffyn hud ein hunain. Yn addas ar gyfer plant 4 oed a hŷn a bydd yn para 1 awr. Rhaid i rieni aros gyda’u plant.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Awst 2024

Dydd Mawrth, Awst 6ed – Dydd Gwener, Awst 9fed 2024

Pleserau a Diddordebau Traddodiadol

Dewch i ymuno â ni yn Llancaiach Fawr ar gyfer pleserau a diddordebau traddodiadol. Ewch yn ôl mewn amser a chymryd rhan mewn rhai gemau traddodiadol fel coetennau, sgitls a bat a phêl yn ogystal â thaith o amgylch y Maenordy. Gallwch chi hyd yn oed brofi diddordeb oesol saethyddiaeth, os bydd y tywydd yn caniatáu.

Dewch i edrych o gwmpas ein gerddi, siop anrhegion a mwynhau pryd o fwyd, te, coffi neu gacen yn ein caffi. Ar ôl i’r plant chwarae gemau traddodiadol Tuduraidd a Stiwartaidd, gallan nhw fwynhau ein maes chwarae’r 21ain ganrif.

Bydd pris mynediad arferol y maenordy yn berthnasol.


Dydd Gwener, Awst 9fed 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Dydd Mercher, Awst 14eg 2024

Gwyddoniaeth Sleim £12.08 pp

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Paratowch ar gyfer antur soeglyd, gludiog a hollol wych. Mae’r gweithdy hwn yn rhoi profiad ymarferol lle bydd gwyddonwyr addawol yn gwneud eu creadigaethau sleim eu hunain. O orielau disglair i gymysgeddau sy’n newid lliw. Yn addas ar gyfer plant 4 oed a hŷn a bydd yn para 1 awr. Rhaid i rieni aros gyda’u plant.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Sadwrn, Awst 17eg 2024

Sioe Bedwellty


Dydd Sadwrn, Awst 17eg – Dydd Sadwrn, Awst 31ain 2024

Arddangosfa Cymdeithas Celf Bargoed ac Ardal

Dewch i’r arddangosfa flynyddol hon a gweld gwaith ffantastig gan artistiaid talentog iawn. Mae mynediad am ddim a byddwch chi’n gallu gweld neu brynu gwaith sydd wedi’i beintio gan artistiaid lleol am brisiau sy’n wahanol i rai orielau.


Dydd Mawrth, Awst 20ain – Dydd Gwener, Awst 23ain 2024

Arfau a Rhyfela

Dewch i ddysgu am arfau ac arfwisg y Rhyfel Cartref.


Dydd Sadwrn, Awst 24ain 2024

Diwrnod i’r Cŵn

Bydd sioe gŵn flynyddol llawn hwyl ‘Barking Mad’ yn digwydd ddydd Sadwrn 24 Awst 2024.

Bydd stondinau, rafflau, deli i gŵn, arddangosiadau, yn ogystal â chastell neidio ar gyfer y plant, siop elusen dros dro ac, wrth gwrs, y sioe gŵn llawn hwyl ei hun! Pris mynediad y digwyddiad yw £3 i oedolion ac £1 i blant.

Mae’r sioe gŵn llawn hwyl yn boblogaidd bob amser a bydd pob cais i gystadlu yn cael eu gwneud yn ystod y dydd. Mae’r gatiau yn agor am 11am ar gyfer cofrestru i gymryd rhan yn y sioe gŵn. Mae’r dosbarth cyntaf yn dechrau am hanner dydd yn y prif gylch sioe. Pris mynediad y sioe gŵn yw £2 y ci fesul dosbarth, neu £10 y ci ar gyfer y dosbarthiadau i gyd.

Gallwch chi ddysgu rhagor o wybodaeth am ein gwaith a’r cŵn sy’n edrych am gartref maeth.

Mae’n ddiwrnod ardderchog i’r holl deulu ac mae’n ein helpu ni i godi arian sy’n hanfodol i achub bywydau cymaint o gŵn bob blwyddyn.

Dewch i gael hwyl a chefnogi achos teilwng ar yr un pryd!


Dydd Gwener, Awst 30ain, Dydd Sadwrn 31ain & Dydd Sul, Medi 1af 2024


Medi 2024

 

Dydd Sadwrn, Medi 7fed 2024

Ymchwiliad Ysbrydion Haunted Breaks

Wedi’i drefnu gan Haunted Rooms, darparwr profiadau dychrynllyd gorau y DU. Ymunwch â nhw am noson wefreiddiol o ymchwilio paranormal yn un o’r tai mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://www.hauntedrooms.co.uk/ghost-hunts/llancaiach-fawr-manor


Dydd Gwener, Medi 13eg 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunts


Dydd Mercher, Medi 25ain 2024

Cyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Sadwrn, Medi 28ain 2004

Taith delweddau gwrachod ac ofergoelion yn y Maenordy £11.49

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

14:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Ymchwiliwch i gredoau’r paranormal yn y gorffennol a’r presennol a darganfod sut roedd hud amddiffynnol yn diogelu rhag niwed a dylanwadau drwg.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Hydref 2024

Dydd Sadwrn, Hydref 5ed 2024

Gweithdy Ffeltio £33.22

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Dathlwch newid y tymhorau yn gwnïo adar ffelt hardd. Nid oes angen unrhyw profiad blaenorol, bydd croeso i bobl o bob gallu!

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Hydref 11eg 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/events


Dydd Gwener, Hydref 25ain 2024

Ymchwiliad Ysbrydion Haunted Breaks

Wedi’i drefnu gan Haunted Rooms, darparwr profiadau dychrynllyd gorau y DU. Ymunwch â nhw am noson wefreiddiol o ymchwilio paranormal yn un o’r tai mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan– https://www.hauntedrooms.co.uk/ghost-hunts/llancaiach-fawr-manor


Dydd Mawrth, Hydref 29ain – Dydd Gwener, Tachwedd 1af 2024

Treialon Gwrachod

Gwyliwch y wrach sydd wedi’i chyhuddo yn cael ei dwyn gerbron llys yr Ynad Heddwch, y Cyrnol Edward Prichard. Byddwch chi’n rhan o’r rheithgor sydd, yn y pen draw, yn penderfynu ar dynged y sawl wedi’u cyhuddo.

Bydd pris mynediad arferol y maenordy yn berthnasol.


Dydd Mawrth, Hydref 29ain 2024

Cymysgedd Gaeaf

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Mae hon yn antur trochi i greu cymysgeddau lle mae pob cymysgedd yn gampwaith arswydus. Gyda chrochanau’n byrlymu a rhew sych yn llifo, bydd gwneuthurwyr cymysgeddau ifanc yn creu eu helicsirau dirgel eu hunain. Rydyn ni’n annog cyfranogwyr i wisgo eu gwisg dewiniaeth fwyaf hudolus i ymgolli’n llwyr yn awyrgylch cyfriniol y gweithdy. Yn addas ar gyfer plant 4 oed a hŷn a bydd yn para 1 awr. Rhaid i rieni aros gyda’u plant.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Mawrth, Hydref 29ain 2024

Teithiau Ysbrydion £20.76

19:00 -Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

 Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Mercher, Hydref 30ain 2024

Cyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Mercher, Hydref 30ain 2024

Teithiau Ysbrydion £20.76

19:00 – Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Iau, Hydref 31ain 2024

Teithiau Ysbrydion i’r Teulu £20.76, £16.42

18:30 – Archebwch trwy Eventbrite

20:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Dewch i glywed straeon am ddrychiolaethau a gweithgareddau ysbrydion ar y teithiau atmosfferig hyn sy’n addas ar gyfer plant rhwng 12 a 16 oed gyda’u teuluoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.

Teithiau Paranormal £20.76

21:30 – Archebwch trwy Eventbrite

23:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith gyda’r nos o amgylch y Maenordy dan arweiniad staff Llancaiach gyda straeon am nifer o’r digwyddiadau ysbrydion sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. Bydd offer sydd wedi cael eu defnyddio gan lawer o helwyr ysbrydion mwyaf blaenllaw’r byd yn cael eu dangos gan y staff yn ystod y daith. Bydd mesuryddion maes electromagnetig, synwyryddion effaith maes, pympiau electromagnetig, synwyryddion cyfeiriad ac agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni!

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Tachwedd 2024

Dydd Sadwrn, Tachwedd 2il 2024

Teithiau Ysbrydion £20.76

19:00 – Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Tachwedd 8fed 2024

Teithiau Ysbrydion i’r Teulu £20.76, £16.42

18:00 – Archebwch trwy Eventbrite

19:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Dewch i glywed straeon am ddrychiolaethau a gweithgareddau ysbrydion ar y teithiau atmosfferig hyn sy’n addas ar gyfer plant rhwng 12 a 16 oed gyda’u teuluoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Sadwrn, Tachwedd 9fed 2024

Teithiau Paranormal £20.76 pp

19:00 – Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith gyda’r nos o amgylch y Maenordy dan arweiniad staff Llancaiach gyda straeon am nifer o’r digwyddiadau ysbrydion sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd. Bydd offer sydd wedi cael eu defnyddio gan lawer o helwyr ysbrydion mwyaf blaenllaw’r byd yn cael eu dangos gan y staff yn ystod y daith. Bydd mesuryddion maes electromagnetig, synwyryddion effaith maes, pympiau electromagnetig, synwyryddion cyfeiriad ac agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni!

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Tachwedd 15eg 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Dydd Sadwrn, Tachwedd 16eg 2024

Teithiau Ysbrydion £20.76 pp

19:00 Archebwch trwy Eventbrite

20:30 Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Gwener, Tachwedd 22ain 2024

Teithiau Ysbrydion £20.76 pp

19:00 – Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Sadwrn, Tachwedd 23ain 2024

Blas y Nadolig yn y Maenordy

Blasu bwyd o’r 17eg ganrif yn y Maenordy. Bydd croeso cynnes yn barod i chi yn y Maenordy gyda’r tanau wedi eu cynnau a’r gegin yn llawn arogleuon blasus wrth i’r cogydd weithio. Bydd digonedd o ddanteithion tymhorol blasus i chi roi cynnig arnyn nhw wrth fynd o gwmpas y Maenordy a hyd yn oed diod o’r 17eg ganrif i fynd gyda hyn. Byddwch yn gallu gwneud Tussie Mussie hefyd.


Dydd Sadwrn, Tachwedd 23ain 2024

Gweithdy Cwiltio £33.22

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Ymunwch â ni am sesiwn creu clustog Nadolig!

Bydd ein grŵp talentog o ferched sy’n gwnïo yn darparu gorchudd clustog ac amrywiaeth o appliqués i chi ddewis ohonyn nhw er mwyn creu clustog arbennig o’ch dyluniad eich hun!

Bydd y sesiwn yn digwydd rhwng 10am a 3pm ac yn cynnwys egwyl ar gyfer cinio.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Mercher, Tachwedd 27ain 2024

Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Gwener, Tachwedd 29ain 2024

Teithiau Ysbrydion i’r Teulu £20.76, £16.42

18:00 – Archebwch trwy Eventbrite

19:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Dewch i glywed straeon am ddrychiolaethau a gweithgareddau ysbrydion ar y teithiau atmosfferig hyn sy’n addas ar gyfer plant rhwng 12 a 16 oed gyda’u teuluoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Sadwrn, Tachwedd 30ain 2024

Teithiau Ysbrydion

19:00 – Archebwch trwy Eventbrite

20:30 – Archebwch trwy Eventbrite

Taith o amgylch y Maenordy yng ngolau ffagl gyda staff Llancaiach yn tywys i glywed y pethau gwir a rhyfedd sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Rhagfyr 2024

Dydd Sul, Rhagfyr 1af 2024

Te Prynhawn y Nadolig ar gael

Dathlwch dymor y Nadolig gyda the prynhawn hardd y Nadolig!

Mwynhewch ddanteithion blasus wrth edmygu golygfeydd o gefn gwlad Cymru, yn ogystal â’r goleuadau Nadolig traddodiadol yn ein bwyty, yr Ystafell Wydr, wrth gwrs.

Mae’n hanfodol cadw lle ac mae angen blaendal arnom ni. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Sul, Rhagfyr 1af  2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Mercher, Rhagfyr 4ydd 2024

Cinio Nadolig ym mwyty’r Ystafell Wydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Gwener, Rhagfyr 6ed 2024

Helfa Ysbrydion Lost Entity

Wedi’i drefnu gan Lost Entity, sy’n ymchwilio i rai o’r lleoliadau mwyaf dychrynllyd yn y DU. Mae eu henw da heb ei ail. Ymunwch â nhw am noson hela ysbrydion yn un o’r adeiladau mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://lostentityparanormal.com/ghost-hunt-events


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 7fed 2024

Ymchwiliad Ysbrydion Haunted Breaks

Wedi’i drefnu gan Haunted Rooms, darparwr profiadau dychrynllyd gorau y DU. Ymunwch â nhw am noson wefreiddiol o ymchwilio paranormal yn un o’r tai mwyaf brawychus yng Nghymru. Gwiriwch a oes tocynnau ar gael trwy eu gwefan – https://www.hauntedrooms.co.uk/ghost-hunts/llancaiach-fawr-manor


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 7fed 2024

Menter Caerffili


Dydd Sul, Rhagfyr 8fed 2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Mawrth, Rhagfyr 10fed 2024

Cyngerdd Carolau

Dydd Mawrth, Rhagfyr, 10, 7 o’r gloch

Dewch i ymuno â ni am Garolau ar y Clos, beth bynnag y tywydd!
Nid oes angen tocynnau arnoch, dim ond dewch i lawr.
Bydd diodydd poeth a lluniaethau ar werth.


Dydd Mercher, Rhagfyr 11eg 2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Mercher, Rhagfyr 11eg 2024

Cyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer

Mae’r cymdeithas yn cwrdd ddydd Mercher olaf y mis rhwng mis Medi a mis Mehefin i wrando ar sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn costio £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cynfraniad gwirfoddol o £2 fesul sgwrs. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Dydd Gwener, Rhagfyr 13eg 2024

Noson Deyrnged


Dydd Sadwrn, Rhagfyr 14eg 2024

Disgo Tawel


Dydd Sul, Rhagfyr 15eg 2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248


Dydd Sul, Rhagfyr 15eg 2024

Parti Gwyddoniaeth Sion Corn £12.08 pp

10:00 – Archebwch trwy Eventbrite

12:00 – Archebwch trwy Eventbrite

Rhyddhewch eich creadigrwydd wrth i chi gamu i mewn i fyd hudol dylunio teganau Siôn Corn sy’n llawn trysorfa o ddeunyddiau, lliwiau a syniadau i ddyfeiswyr bach greu eu tegan caredig eu hunain a chael ychydig o hwyl gwyddonol ar hyd y ffordd. Perffaith ar gyfer plant 4 oed a hŷn. Rhaid i rieni aros gyda’u plant. Yn para am awr.

Mae’n rhaid cadw lle trwy Eventbrite. Mae’r pris yn cynnwys fioedd archebu Eventbrite.


Dydd Mercher, Rhagfyr 18eg 2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


Dydd Sul, Rhagfyr 22ain 2024

Cinio Nadolig ym Mwyty Ystafell Gwydr

Byddwn ni’n gweini cinio Nadolig ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sul drwy gydol mis Rhagfyr, gan ddechrau ddydd Sul 1 Rhagfyr. Mae cinio’n costio £27 y person ac mae angen talu blaendal o £15 y person wrth gadw lle. Am ragor o wybodaeth, neu i gadw eich lle, ffoniwch 01443 412248.


 

Polisi Ad-daliad

Mae ad-daliadau’n gallu bod yn gyhoeddi i fewn 7 dydd cyn i’r digwyddiad.

Er mwyn derbyn eich ad-daliad ffoniwch 01443 412248 ac bydd aelod o’n tîm yn ymateb i chi i fewn 7 i 10 diwrnod.