Diweddariad Covid-19 >

Beth sydd ymlaen

yn Llancaiach Fawr

Digwyddiadau 2022

Awst 2022

Awst 6ed

Helfa Ysbrydion Haunted Rooms

Ymunwch â Haunted Rooms am noson wefreiddiol o baranormal go iawn yn ymchwilio yn un o dai mwyaf bwganllyd Cymru. Sylwch fod yn rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy wefan Haunted Rooms. Ewch i wefan Haunted Rooms YMA a dewiswch ‘Choose Your Dates’.


20fed Awst

Sioe Bedwellty –

Sioe amaethyddol flynyddol gyda anifeiliaid, arddangosion ceffylau, stondinau masnach ac arddangosfeydd crefft.


27ain Awst

Diwrnod Cŵn “Barking Mad”

Diwrnod gwych i’r teulu gyda stondinau, rafflau, deli cŵn ac arddangosiadau. Mae’r sioe gŵn hwyliog yn boblogaidd a bydd taliad yn cael ei gymryd ar y giât. £1.50 oedolion, £1 plentyn / consesiwn.


Medi 2022

3ydd Medi

Helfa Ysbrydion Haunted Rooms

Ymunwch â Haunted Rooms am noson wefreiddiol o baranormal go iawn yn ymchwilio yn un o dai mwyaf bwganllyd Cymru. Sylwch fod yn rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy wefan Haunted Rooms. Ewch i wefan Haunted Rooms YMA a dewiswch ‘Choose Your Dates’.


17eg & 18fed Medi

Blas o’r hydref

Blasu bwyd o’r 17eg Ganrif yn y maenordy


 

28ain Medi

Cymdeithas Hanes Gelligaer

Pwnc a siaradwr i’w gadarnhau
O fis Medi trwys fis Mehefin bydd y gymdeithas yn cyfarfod ar ddydd Mercher olaf y mis i glywed sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cyfraniad gwirfoddol o £2 y sgwrs am fwy o wybodaeth, gweler y wefan www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Medi 2022

20fed – 3ydd Medi

Arddangosfa gelf BADAS yn gwirio’r dyddiadau

Bydd arddangosfa gelf sy’n arddangos gwaith Cymdeithas Gelf Bargoed a’r Cylch yn rhedeg am bythefnos ym Maenordy Llancaiach Fawr. Mae mynediad i’r arddangosfa yn rhad ac am ddim.


Hydref 2022

5ed Hydref

Ffair Briodas CJ

Ymweliad i weld amrywiaeth eang o nwyddau a gwasanaethau priodas i gyd o dan yr un to gan gynnwys:
| Gŵydd Priodas | Llogi Ffurfiol | Telyneg | Chwarteri Llinynnol | Hudolwyr | Blodau | Ceir Priodas | Cacennau Priodas l anrhegion | Balŵns | Cadeirydd cwmnïau cyflenwi | Ffotograffwyr | Fideograffwyr… a llawer mwy.
Mynediad am ddim i’r Ffair


Teithiau Ysbrydion Hydref

Hydref 22ain

Hydref 31ain

Ewch ar daith o amgylch y maenordy i glywed y pethau gwir, rhyfedd a di-nod sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.


Teithiau Ysbrydion Teuluol Hydref

Hydref 28ain

Hydref 31ain

Clywch straeon yr archwaeth ysbrydion a’r gweithgareddau ysbrydion ar y teithiau atmosfferig hyn sy’n addas 12 – 16 oed i’w cymryd gyda’u teulu


Hydref Teithiau Ysbrydion Paranormal

Hydref 21ain

Hydref 29ain

Hydref 31ain

Taith gyda’r nos o amgylch y faenor gyda hanesion am lawer o’r rhai sy’n mynd i’r ysbrydion sydd wedi cael eu profi dros y blynyddoedd. Bydd yr offer a ddefnyddir gan lawer o helwyr ysbrydion blaenllaw’r byd yn cael eu dangos gan y staff yn ystod y daith. Bydd mesuryddion E.M.F., synwyryddion effaith maes, pympiau EM, cyfeiriad a synwyryddion agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni!


1af – 4ydd Hydref

Treialon gwrachod yn y Maenordy

Gweler y diffynnydd a ddygwyd gerbron y llys a’u gweld yn dod â ffioedd mynediad arferol cyfiawnder


Dydd Sul 23 Hydref 2022

Gweithdy “Menopause Yoga” gyda Geraldine Norris

Mae’r gweithdai 3 awr hyn a gynhelir gan Geraldine Norris yn cynnwys Yoga, gwaith anadlu, cyfryngu, cylchoedd menywod, ysgrifennu cyfnodolion, Gwybodaeth am arwyddion a symptomau’r mislif, opsiynau triniaeth, maeth a therapïau canmoliaethus. Mae gweithdai £30 y pen wedi’u cyfyngu i 10 lle ac fe’u harchebu ar-lein drwy’r wefan www.aurayoga.co.uk


26ed Hydref

Cymdeithas Hanes Gelligaer

Pwnc a siaradwr i’w gadarnhau.

O fis Medi trwys fis Mehefin bydd y gymdeithas yn cyfarfod ar ddydd Mercher olaf y mis i glywed sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cyfraniad gwirfoddol o £2 y sgwrs am fwy o wybodaeth, gweler y wefan www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


28ain Hydref

Helfa Ysbrydion Haunted Rooms

Ymunwch â Haunted Rooms am noson wefreiddiol o baranormal go iawn yn ymchwilio yn un o dai mwyaf bwganllyd Cymru. Sylwch fod yn rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy wefan Haunted Rooms. Ewch i wefan Haunted Rooms YMA a dewiswch ‘Choose Your Dates’.


Tachwedd 2022

5ed Tachwedd

Helfa Ysbrydion Haunted Rooms

Ymunwch â Haunted Rooms am noson wefreiddiol o baranormal go iawn yn ymchwilio yn un o dai mwyaf bwganllyd Cymru. Sylwch fod yn rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy wefan Haunted Rooms. Ewch i wefan Haunted Rooms YMA a dewiswch ‘Choose Your Dates’.


Ysbrydion Tachwedd

Tachwedd 4ydd

Tachwedd 12fed

Tachwedd 19eg

Tachwedd 25ain

Tachwedd 26ain

Ewch ar daith o amgylch y maenordy i glywed y pethau gwir, rhyfedd a di-nod sydd wedi digwydd i staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.


Taith Ysbrydion Teulu Tachwedd

Tachwedd 11eg

Clywch straeon yr archwaeth ysbrydion a’r gweithgareddau ysbrydion ar y teithiau atmosfferig hyn sy’n addas 12 – 16 oed i’w cymryd gyda’u teulu


Dydd Sadwrn Tachwedd 12fed

Gweithdy “Menopause Yoga” gyda Geraldine Norris

Mae’r gweithdai 3 awr hyn a gynhelir gan Geraldine Norris yn cynnwys Yoga, gwaith anadlu, cyfryngu, cylchoedd menywod, ysgrifennu cyfnodolion, Gwybodaeth am arwyddion a symptomau’r mislif, opsiynau triniaeth, maeth a therapïau canmoliaethus. Mae gweithdai £30 y pen wedi’u cyfyngu i 10 lle ac fe’u harchebu ar-lein drwy’r wefan www.aurayoga.co.uk


Tachwedd Taith Ysbrydion Paranormal

Tachwedd 18fed

Taith gyda’r nos o amgylch y faenor gyda hanesion am lawer o’r rhai sy’n mynd i’r ysbrydion sydd wedi cael eu profi dros y blynyddoedd. Bydd yr offer a ddefnyddir gan lawer o helwyr ysbrydion blaenllaw’r byd yn cael eu dangos gan y staff yn ystod y daith. Bydd mesuryddion E.M.F., synwyryddion effaith maes, pympiau EM, cyfeiriad a synwyryddion agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni!


26ain Tachwedd

Menter Caerffili

Ffair Nadolig Gymunedol a Ddiwyllianol gyda pherfformiadau, stondinau a gweithgareddau


30ain Tachwedd

Cymdeithas Hanes Gelligaer

Pwnc a siaradwr i’w gadarnhau
O fis Medi trwys fis Mehefin bydd y gymdeithas yn cyfarfod ar ddydd Mercher olaf y mis i glywed sgwrs. Mae croeso i bawb! Mae aelodaeth yn £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cyfraniad gwirfoddol o £2 y sgwrs am fwy o wybodaeth, gweler y wefan www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


Rhagfyr 2022

Rhagfyr Taith Ysbrydion Paranormal

Rhagfyr 2il

Taith gyda’r nos o amgylch y faenor gyda hanesion am lawer o’r rhai sy’n mynd i’r ysbrydion sydd wedi cael eu profi dros y blynyddoedd. Bydd yr offer a ddefnyddir gan lawer o helwyr ysbrydion blaenllaw’r byd yn cael eu dangos gan y staff yn ystod y daith. Bydd mesuryddion E.M.F., synwyryddion effaith maes, pympiau EM, cyfeiriad a synwyryddion agosrwydd yn helpu i ganfod unrhyw westeion heb wahoddiad sy’n penderfynu ymuno â ni!


Rhagfyr 3ydd

Helfa Ysbrydion Haunted Rooms

Ymunwch â Haunted Rooms am noson wefreiddiol o baranormal go iawn yn ymchwilio yn un o dai mwyaf bwganllyd Cymru. Sylwch fod yn rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy wefan Haunted Rooms. Ewch i wefan Haunted Rooms YMA a dewiswch ‘Choose Your Dates’.


Gwener 9fed Rhagfyr

Noson Deyrnged  Soul Sensation- Teyrnged Motown

Tocyn yn cynnwys Cinio Nadolig 2 Gwrs – Prif a Phwdin. Cyrraedd 7pm a’r bar yn cau am 11pm.


10fed Rhagfyr

Noson Deyrnged Michael Bublé

Tocyn yn cynnwys Cinio Nadolig 2 Gwrs – Prif a Phwdin. Cyrraedd 7pm a’r bar yn cau am 11pm.


13eg Rhagfyr

Cyngerdd Carolau gyda Band Byddin yr Iachawdwriaeth Rhisga

Dechreuwch yr ŵyl Nadolig gyda Carolau ar y Cwrt. Cerddoriaeth o fand Byddin yr Iachawdwriaeth Rhisga. Diodydd poeth a byrbrydau ar gael o’r caffi ar y safle. Lapiwch yn gynnes gan y bydd y digwyddiad hwn yn mynd yn ei flaen beth bynnag fo’r tywydd. Mae croeso i chi ddod â’ch llusern a’ch cadeiriau eich hun.


2il, 9fed, 16eg Rhagfyr

Nosweithiau Teyrnged


3ydd & 4ydd

Paratoadau’r Nadolig

Paratoadau’r 17eg Ganrif ar gyfer Xmas. Dewch i sgwrsio gyda’r gweision sy’n paratoi’r faenor ar gyfer Xmas. Rhowch gynnig ar wneud pomanders.


10fed &11eg Rhagfyr

Blas o Gaeaf

Blasu bwyd o’r 17eg Ganrif yn y maenordy


7fed, 14eg, 21ain, 11eg & 18fed Rhagfyr

Cinio Nadolig

Ar gyfer yr ŵyl berffaith, dewch ynghyd â theulu neu ffrindiau, archebwch fwrdd yn y Bwyty Gwydr ar 01443 412248


Rhagfyr

Cymdeithas Hanes Gelligaer

Pwnc a siaradwr i’w gadarnhau

O fis Medi trwys fis Mehefin bydd y gymdeithas yn cyfarfod ar ddydd Mercher olaf y mis i glywed sgwrs.  Mae croeso i bawb!   Mae aelodaeth yn £10 y flwyddyn ar hyn o bryd ac mae cyfraniad gwirfoddol o £2 y sgwrs am fwy o wybodaeth, gweler y wefan www.gelligaerhistoricalsociety.co.uk


I gael ei gadarnhau

Gweithdai gwneud torch Nadolig

Dewch i lunio Torch Nadolig hardd o dan arweiniad y blodeuwr lleol Gordon


I gael ei gadarnhau

Ffair Hen Bethau/Antiques

Bydd ffair Vintage, Antiques a collectables yn dychwelyd i Faenor Llancaiach Fawr y flwyddyn nesaf dyddiedig i’w gadarnhau


I gael ei gadarnhau

Dirgelwch Llofruddiaeth yn y Maenordy

Dyddiadau ac amseroedd i’w cadarnhau, cadwch lygad ar y gofod hwn.


Ionawr 2023

Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2023

Gweithdy “Menopause Yoga” gyda Geraldine Norris

Mae’r gweithdai 3 awr hyn a gynhelir gan Geraldine Norris yn cynnwys Yoga, gwaith anadlu, cyfryngu, cylchoedd menywod, ysgrifennu cyfnodolion, Gwybodaeth am arwyddion a symptomau’r mislif, opsiynau triniaeth, maeth a therapïau canmoliaethus. Mae gweithdai £30 y pen wedi’u cyfyngu i 10 lle ac fe’u harchebu ar-lein drwy’r wefan www.aurayoga.co.uk


Chwefror 2023

Dydd Sadwrn Chwefror 18fed

Gweithdy “Menopause Yoga” gyda Geraldine Norris

Mae’r gweithdai 3 awr hyn a gynhelir gan Geraldine Norris yn cynnwys Yoga, gwaith anadlu, cyfryngu, cylchoedd menywod, ysgrifennu cyfnodolion, Gwybodaeth am arwyddion a symptomau’r mislif, opsiynau triniaeth, maeth a therapïau canmoliaethus. Mae gweithdai £30 y pen wedi’u cyfyngu i 10 lle ac fe’u harchebu ar-lein drwy’r wefan www.aurayoga.co.uk


Mawrth 2023

Dydd Sul Mawrth 26ain

Gweithdy “Menopause Yoga” gyda Geraldine Norris

Mae’r gweithdai 3 awr hyn a gynhelir gan Geraldine Norris yn cynnwys Yoga, gwaith anadlu, cyfryngu, cylchoedd menywod, ysgrifennu cyfnodolion, Gwybodaeth am arwyddion a symptomau’r mislif, opsiynau triniaeth, maeth a therapïau canmoliaethus. Mae gweithdai £30 y pen wedi’u cyfyngu i 10 lle ac fe’u harchebu ar-lein drwy’r wefan www.aurayoga.co.uk


Sylwch fod angen archebu ymlaen llaw ar hyn o bryd ar gyfer pob digwyddiad.

Ar gyfer pob archeb digwyddiad, ffoniwch ni ar 01443 412248, neu e-bostiwch ni trwy ein Tudalen Gyswllt
Gweler ein tudalen Facebook am fanylion a diweddariadau rheolaidd.