Diweddariad Covid-19 >

Croeso i dymor y Haf!

Rydym ar agor trwy gydol tymor y Haf! (ar gau ar ddydd Llun).

Bydd teithiau o gwmpas y tŷ Faenordy yn digwydd ar amserau penodol ar y penwythnosau. Bydd teithiau ar gael am 10 o’r gloch neu 11:30 y bore ac 1:45 a 3:15 y prynhawn (mynediad olaf). Bydd y teithiau hyn yn teithiau tywys yn unig ac na fydd cerdded o gwmpas y tŷ ar eich hun yn ganiatáu. Nodwich nid ydy’r rheol hwn yn berthnasol am deithiau sy’n digwydd Dydd Mawrth i Ddydd Gwener.

Mae digwyddiadau ysbrydion arbennig gyda’n partneriaid yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Gweler ein tudalen ‘Beth Sydd Ymlaen’ am ragor o fanylion. Y prif dymor ar gyfer Ghost Tours yw Hydref, Tachwedd a Rhagfyr.
Nodiwch bod archebu ymlaen llaw yn hanfodol achos bod rifau derbyniad yn gyfyngedig.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, ffoniwch ymlaen llaw i gael y wybodaeth ddiweddaraf am fynediad. Cysylltwch â ni ar 01443 412248 neu anfonwch e-bost atom drwy ein Tudalen Gyswllt i wneud eich archeb.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ond rydym yn cael problemau gyda’n peiriant ateb ac ar hyn o bryd nid ydyn ni’n gallu codi negeseuon.

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, peidiwch ag ymweld os oes gennych unrhyw symptomau o COVID19

Mae Tŷ Faenordy Llancaiach Fawr yw adeilad Gradd 1 ac roedd wedi ei adeiladu yng nghanol y ganrif 16ed. Gwelwch yma am wybodaeth hygyrchedd pwysig.

Aerial screen capture of the the Manor House

Y Faenordy yn y Cyfryngau

Gwelwch ni ar y sgrin, y ddau mawr ac yn bach. Gallwch gweld cysylltiadau i amrywiad o ymddangosiadau Llancaiach Fawr yn y cyfryngau a gwelwch ein cyfres o ffilmiau bach ar YouTube o’r enw ‘Bywyd yn y Faenordy’ a oedd wedi gwneud yn ystod adeg Covid.

Gwybod mwy >

Interpreter with schoolchildren 01

Ymweliadau Addysgol

Beth am roi cynnig ar ein hymweliad addysgol hanesyddol dan arweiniad cyfieithydd gyda’ch dosbarth ysgol neu goleg?

Rydym yn ddeiliaid balch Gwobr Sandford am ragoriaeth mewn addysg treftadaeth i gydnabod ein gwaith gydag ysgolion ledled y wlad.

Gwybod mwy >

Historic Interpreters greeting 03

Maenordy a Theithiau

Mae ein teithiau tywys yn darparu profiad rhyngweithiol person cyntaf i bob oed. Camwch yn ôl mewn amser ac archwilio Llancaiach Fawr gyda gweision y Cyrnol Edward Prichard.

Mae tymor Teithiau Ysbryd yn cychwyn ddiwedd mis Hydref ac yn para tan fis Chwefror. Paratowch i gael eich ofnu!

Gwybod mwy >

Priodasau yn Llancaiach Fawr

Llancaiach Fawr yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae’n eistedd yn edrych dros amgylchoedd heddychlon Dyffryn Rhymney, o fewn 20 erw i dir deniadol.

Adeiladwyd y Faenor hanesyddol rhestredig gradd 1 yng nghanol yr 16eg ganrif ac mae wedi cael ei hadfer i’w hen ogoniant gyda’i thu mewn wedi’i ddodrefnu a’i ail-greu fel cartref Edward Prichard o’r 17eg ganrif.

Rydym am wneud eich diwrnod yn gofiadwy ac felly cymryd dim ond un archeb y dydd i sicrhau eich bod yn derbyn ein sylw heb ei rannu.

Darllenwch fwy am briodasau ym Maenor Fawr Llancaiach >

Cadwch mewn cysylltiad

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf yn Llancaiach Fawr

    Mwynhewch ystod o brofiadau ymweliad grŵp ym Maenor Falan Llancaiach

    Mwy am ymweliadau grŵp â Llancaiach Fawr

    Adolygiadau

    “Daethwn y prynhawn ‘ma gyda fy mhlant sy’n 8 a 6 oed ar ffordd nôl o Mountain Ash. Nid ydw i wedi bod i Llancaiach Fawr ers oeddwn i yn yr ysgol. Roedd cymaint gwell na chofiais! Roedd yn prynhawn ardderchog, roedd y staff i gyd mor ddiddorol a gwybodus ac eisteddodd y plant i wrando ar lawer o wybodaeth. Roeddwn i eisiau dweud diolch. Roeddwn i ceisio osgoi siopau a phethau gwyliau brysur ac rydw i mor falch a ddaethwn. Diolch!”