Diweddariad Covid-19 >

SYLWCH – Mae angen archebu ymlaen llaw ar hyn o bryd ar gyfer teithiau ogwmpas y maenordy. Cysylltwch a ni ar 01443 412248 neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt I archebu.

Gwyliwch ein ffilmiau byr ‘Bywyd yn y Maenordy’

Nid yw’r ffordd yr ydym yn delio ag ansicrwydd ym mywyd modern mor wahanol â bywyd ym 1645. Er bod bywyd 355 mlynedd yn ôl mewn cymaint o ffyrdd, mae sylfaen bywyd yn aros yr un fath. Rydyn ni’n dal i wynebu afiechyd ac rydyn ni’n dal i fyw mewn byd lle mae gwleidyddiaeth yn ein rheoli. Felly, sut brofiad oedd i werin yn 1645 ddelio ag adfyd?

Gwybod mwy >

Ymweliadau Addysgol Ar-lein

Beth am roi cynnig ar ein hymweliad addysgol rhyngweithiol â’ch dosbarth ysgol neu goleg?

Rydym yn ddeiliaid balch Gwobr Sandford am ragoriaeth mewn addysg treftadaeth i gydnabod ein gwaith gydag ysgolion ledled y wlad.

Gwybod mwy >

Maenordy a Theithiau

Mae ein teithiau tywys yn darparu profiad rhyngweithiol person cyntaf i bob oed. Camwch yn ôl mewn amser ac archwilio Llancaiach Fawr gyda gweision y Cyrnol Edward Prichard.

Mae tymor Teithiau Ysbryd yn cychwyn ddiwedd mis Hydref ac yn para tan fis Chwefror. Paratowch i gael eich ofnu!

Gwybod mwy >

Priodasau yn Llancaiach Fawr

Llancaiach Fawr yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer eich diwrnod arbennig. Mae’n eistedd yn edrych dros amgylchoedd heddychlon Dyffryn Rhymney, o fewn 20 erw i dir deniadol.

Adeiladwyd y Faenor hanesyddol rhestredig gradd 1 yng nghanol yr 16eg ganrif ac mae wedi cael ei hadfer i’w hen ogoniant gyda’i thu mewn wedi’i ddodrefnu a’i ail-greu fel cartref Edward Prichard o’r 17eg ganrif.

Rydym am wneud eich diwrnod yn gofiadwy ac felly cymryd dim ond un archeb y dydd i sicrhau eich bod yn derbyn ein sylw heb ei rannu.

Darllenwch fwy am briodasau ym Maenor Fawr Llancaiach >

Cadwch mewn cysylltiad

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf yn Llancaiach Fawr

    Mwynhewch ystod o brofiadau ymweliad grŵp ym Maenor Falan Llancaiach

    Mwy am ymweliadau grŵp â Llancaiach Fawr